İzolasyonda Güven ve Kalite
İzolasyonda Güven ve Kalite

XPS

11

XPS

Ürün Tanımı: Farklı yoğunluk ve ölçülerde üretilen XPS levhalar, duvarların dıştan ve içten yalıtımında, teraslarda, zeminde, temel ve perde betonlarında ısı yalıtım amacıyla amacıyla kullanılmaktadır.

Kalınlık: 1-2-3-4-5-6-7-8-10-12

Yoğunluk: 20-40 Kg/m3

Homojen hücre yapısına sahip, ısı yalıtımı yapmak amacıyla üretilen ve kullanılan köpük malzemelerdir. XPS’in hammaddesi olan polistren, ekstrüzyon işlemi ile hat boyunca istenilen kalınlıkta çekilir. Sürekli bilgisayar kontrolünde yapılan bu üretim sayesinde homojen balpeteği görünümünde, kararlı bir hücre yapısı elde edilir. Hücreler bütün yüzlerinden birbirine bağlıdır. Hava hücrelerin içine hapsedilmiştir. Hareketsiz kuru hava ile; bilinen en mükemmel ısı yalıtımı sağlanmaktadır.
Hattan çıkan malzemenin yüzeyi, zırhlı veya pürüzlü yüzey olarak malzemenin kullanılacağı detaydaki ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılır.

Bu yapı sayesinde Ekstrude Polistren malzemeler (XPS) bünyesine su almaz ve nemden etkilenmezler ve diğer ısı yalıtım malzemeleri ile kıyaslandığında haklı bir üstünlüğe sahiptirler.

XPS’İN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ:
• Düşük ısı iletkenlik değeri.
• Su emmeme özelliği sayesinde sürekli ve azalmayan λ- ısı iletkenlik değeri.
• Dona karşı dayanım.
• Yüksek basma ve eğilme mukavemeti sayesinde zaman içinde kalınlığı azalmaz.
• Yüksek elastizite modülü ve boyutsal kararlılık.
• Optimum buhar difüzyon direnci sayesinde kullanım yerine uygun µ değeri.
• XPS ürünler diğer plastiklerle karıştırılmadan geri dönüşümde kulanılabilir.
• Her çeşit kesici aletle kesilebilir,ufalanmaz, fire vermez.
• Kapalı Gözenekli Hücre Yapısına Sahiptir.

  1. XPS TARİHÇESİ

İlk Ekstrüde Polistren Köpük 1940’lı yılların başında, Amerika’da askeri amaçlı talep üzerine yüzer sallar için üretilmiştir. Yoğun kullanımı sonucunda, su ve neme karşı oldukça dirençli olduğu fark edilen bu ürünlerin aynı zamanda ısı yalıtım teknik özelliklerinin farkına varılmıştır ve ısı yalıtımı amacıyla üretimine devam edilmiştir. 1960’lı yıllarda ise Avrupa’da üretimine başlanan Ekstrüde Polistren Köpükler, 50 yılı aşkın bir süredir de tüm binalarda ve mühendislik yapılarında güvenle kullanılmaktadır. Bugün Ekstrüde Polistren Köpüklerin tüm dünyadaki kullanımı 15-20 milyon m3 / yıl civarındadır.

Türkiye’de yerli üretim 1994 yılında başlamıştır.2005 yılında toplam üretim 700.000 m3 / yıl iken 2008 yılında 1.600.000 m3 / yıl’ın üzerindedir. İnşaat sektöründeki büyümeye paralel olarak yıllık yaklaşık % 15-20 Pazar büyümesi gerçekleşmektedir. 2012 yılı Pazar büyüklüğü yaklaşık 3 milyon m3‘ün üzerindedir.

  1. XPS NASIL ÜRETİLİR

Homojen hücre yapısına sahip, ısı yalıtımı yapmak amacıyla üretilen ve kullanılan köpük malzemelerdir. XPS hammaddesi polistren, bir şişirme ajanı yardımı ile sürekli bir ekstrüzyon işlemi vasıtasıyla sabit basınç altında köpük halinde üretilir. Kapalı hücre yapısına sahip levha haline getirilmiş ürün kullanım yerine uygun olarak yüzey işlemesine tabi tutulur.
Üretimi sırasında işlem parametrelerinin varyasyonu ile çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılamak üzere XPS ürün özelliklerinin değişikliğine izin verir. Köpük yoğunluğu ( 20-50 kg/m3) ile basınç mukavemeti değerleri (100-500 kPa) elde edilebilir. Isı iletkenlik hesap değeri 0.030-0.035-0,040 gruplarında üretilir.

  1. XPS KALİTE

Avrupa topluluğu içinde inşaat sektöründe CPD (Construction Product Directive) Türkiyede de Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince inşaat sektöründe kullanılan kullanılan XPS ısı yalıtım levhalarının CE işareti taşıması gerekir. TS EN 13164’e uygun olarak belirtilen ürün test frekansları ile CE işareti başlangıç tip deneyi (ITT) ve fabrika üretim kontrolü (FPC) için gereksinimleri karşılamak için üretici tarafından uygulanması gerekmektedir.

CE Prosedürü ve XPS ürün etiketleme

EN 13164’e göre CE işareti XPS ısı yalıtım levhaları veya ambalajın üzerindeki etiketlerde yerleştirilir. Zorunlu işaretlemede veriler; ürün adı, üretici, üretim yılı, yangına tepki sınıfı, uzunluğu, genişliği, kalınlığı, ısı iletkenlik ve ısıl direnç değerleri bulunmaktadır. Kimlik anahtarı daha fazla ürün özellikleri bildirir. Bu tanımlama anahtarı ilgili ürünün çeşitli uygulamalar için gerekli tüm ürün özelliklerini içermesi gerekir. Avrupa ürün standardı EN 13164’e göre, aşağıdaki tanımlamaların kullanılmaları zorunludur.

XPS – EN 13164-T1-CS (10 Y) 300-DS (TH)-DLT (2) 5-CC (2/1, 5/50) 100-WD (V) 3-FT2

İŞARETLEME KODLARI

Kısaltma Terimi

XPS

Bu Standardın işaret ve numarası

TS EN 13164

Kalınlık Toleransı

Ti

Basma Dayanımı veya Basma Gerilmesi

CS (10/Y)

Belirtilen sıcaklıkta boyut kararlılığı

DS (T +)

Belirtilen sıcaklık ve nem şartlarında boyut kararlılığı

DS (TH)

Belirtilen basma yükü ve sıcaklık şartlarında deformasyon

DLT (i)5

Yüzeylere dik çekme dayanımı

TRi

Basma sünmesi

CC (i1i2y) δ c

Daldırmayla uzun surede su emme

WL (T)i

Difüzyonla uzun sürede su emme

WD (V)i

Su buharı geçirgenliği

Mu veya Zi

Donma çözülme dayanımı

FTi

Kalite güvencesi: Dernek içi otokontrol
XPS Isı Yalıtım Sanayicileri Derneği EN13164, üyelerinin kalite kontrol ya da kalite güvencesi olarak adlandırılan bir iç üretim kontrolü ile otokontrol yapmakta, ve ürünün EN Standardına uygunlukta üreticileri zorlamaktadır. Üreticilerin ürün performans testlerinin analizi ve beyan değerlerinin kontrolünü yaparak, ilgili Bakanlığın Piyasa Gözetim Denetim uygulamalarına hazır hale getirmeyi amaçlamaktadır. Dernek bu yöntemle haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlamaktadır.

  1. XPS-EPS KARŞILAŞTIRMASI

Ekstrude polistren köpük(XPS) ve polistiren köpük (EPS), Isı Yalıtımı amacı ile kullanılan üretim prosesi ve süreçleri açısından, dolayısı ile ürün performansı açısından birbirinden farklı iki ürün grubudur. Her iki tür köpük levhaların teknik özellikleri birbirinden farklılıklar gösterir. XPS Köpüklerin en belirgin temel özellikleri Su emme değerlerinin çok düşük olması, yüksek basınç direnci, daha düşük ısı iletkenlik değeri ..v.b. bazı özelliklerdir.

Aşağıdaki tabloda Standartlar bazında XPS levhalar ve diğer Isı Yalıtım Malzemelerinin bir karşılaştırması yapılmıştır.

 

XPS

EPS

M.W.

P.U.

SU EMME DEĞERLERİ

       

Tam Daldırma ile uzun süreli su emme EN 12087

(Wlt) % ≤ 0.7-3

(Wlt) % ≤ 1- 5

(Wlp) ≤ 3 kg/m2

 

Difüzyon ile uzun süreli su emme EN 12088

(Wdv) % ≤ 0,5-5

(Wdv) % ≤ 3-5

   

Donma-Çözülme döngüsünde su emme EN 12091

(Wv) % ≤ 1-2

     

YOĞUNLUK (kg/m3) TS 825

25-30

15-30

8-500

30

ISI İLETKENLİK DEĞERLERİ (λ) TS 825 W/Mk

0,030-0,035-0,040

0,035-0,045

0,035-0,050

0,025-0,040

BUHAR DİFÜZYON DİRENCİ (μ)

80-250

20-100

 

30-100

BASMA DAYANIMI kPa EN 826

100-1000

30-500

10-500

25-800

YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI kPa EN 1607

100-900

20-400

1-700

40-150

 

EnglishTurkish