İzolasyonda Güven ve Kalite
İzolasyonda Güven ve Kalite

QPEG PLX

11
POLYESTER ESASLI ANKRAJ VE MONTAJ REÇİNESİ

QPEG PLX

TANIMI

Qpeg PLX Kimyasal Ankraj Dübeli, iki bileşenli, tabanca ile uygulanan, pasta kıvamında, polyester esaslı bir ankraj ve montaj reçinesidir. (kimyasal dübel)

KULLANIM ALANLARI

 Tuğla, briket gibi yapı malzemelerinde,
✔ Enjeksiyon aparatlarının sabitlenmesinde,
✔ Hafif yüklere maruz ankraj ve montaj işlerinde kullanılır.

ÖZELLİKLER

✔ Özel tabancası ile kolay uygulanır.
✔ Hızlı priz alır.
✔ Sarkma yapmaz.
✔ Hafif nemli yüzeylere uygulanabilir.
✔ Deniz suyu, jet yakıtı, petrol gibi kimyasallara yüksek dayanım, soda ve seyreltilmiş asit çözeltilerine karşı orta derecede dayanım sağlar.
✔ Boşluklu elemanlarda kullanılabilir.

KİMYASALLARA DAYANIM

✔ Yüksek derece, uzun süreli temastaki dayanım; Kerosen (jet yakıtı), benzin, petrol, su, deniz suyu, sıcak su (< 60°C).
✔ Orta derece, geçici temastaki dayanım; Solvent (white spirit), soda (%50), metanol, keton, klorhidrik asit (+20°C), sülfirik asit +20°C, sitrik asit)

UYGULAMA
✔ Matkap ile doğru çap ve derinlikte delik açılır.
✔ Deliğin içi fırça ve basınçlı hava ile iyice temizlenir.
✔ Kartuş uygulama tabancasına yerleştirilir ve basmaya başlanır. Kartuştan çıkan ilk karışımı, homojen bir renk gelene kadar kullanmayın.
✔ Karıştırıcının ucu mümkün olduğu kadar deliğin içine sokularak deliğin yaklaşık yarısı malzeme ile doldurulur.
✔ Ankraj malzemesi hemen yavaşça ve hafif döndürülerek deliğe yerleştirilir.
✔ Delik, tabanca geri çekilerek doldurulur.
✔ Delikten taşan malzeme sertleşmeden alınmalıdır.
✔ Yükleme zamanına kadar tespit elemanına dokunmamalı ve malzemenin tam kürlenmiş olmasına dikkat edilmelidir.

SARFİYAT
1mm kalınlık için ortalama 1.7 kg/m2

PRİZ SÜRESİ – TAVA ÖMRÜ

                           Tava ömrü                Priz süresi
+5°C                  20 dakika                    2-3 saat
+25°C               4-5 dakika                   50 dakika
+35°C                1 dakika                       30 dakika

AMBALAJ VE DEPOLAMA

345 ml kartuş Orijinal paketinde, +5°C / +25°C’de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 18 aydır.

TEKNİK VERİLER

Yoğunluk 1.7 kg / lt
Katı madde %100
Servis ısısı -30°C / +95°C
Uygulama ısısı +5°C / +35°C
Sarfiyat 1,7 kg / m2 / mm
Yeniden kaplanabilme süresi 1 saat (+20°C)
Tam kürlenme süresi 1 gün (+20°C)

BETONDA ÇEKME YÜKÜ

Filiz çap            Delik çap              Delik derinlik          Çekme yükü
   (mm)                (mm)                         (mm)                            (kN)
      8                        10                                80                                   7
     10                       12                                100                               12
      12                      14                                 120                               16

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karıştırma ve uygulama sırasında eldiven ve iş gözlüğü kullanılmalıdır.Cilt veya göz ile temasta bol su ile yıkanmalı, göz ile temasta derhal doktora başvurulmalıdır.

EnglishTurkish