İzolasyonda Güven ve Kalite
İzolasyonda Güven ve Kalite

QIS REPFIX 500 S

11
ELYAF DONATILI, TİKSOTROPİK YAPISAL TAMİR HARCI

QIS REPFIX 500 S

TANIMI

QIS REPFIX 500 S, kullanıma hazır, çimento esaslı, geçirimsiz, büzülmeyen (non- shrink), klor ihtiva etmeyen, elyaf takviyeli, tiksotropik- mala kıvamda, sülfata dayanıklı, polimer modifiye, yüksek performanslı yapısal tamir harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

Yapısal tamir ve restorasyon gereken tüm betonarme, öngermeli, donatılı beton ve prekast yapılarda, restorasyon, balkon tamirinde, kolon kenarlarında, zemin yüzeyi tamirlerinde, tie rod deliklerinin doldurulmasında, brüt beton yüzeylerinin tamiratında kullanılır.

ÖZELLİKLER

Beton ve çeliğe yüksek aderans. Donma-çözülmeye dirençli. Kimyasallara dayanım. Sülfat, klor etkilerine karşı dayanım. Büzülme ve çekme yapmaz. (non-shrink) Malzeme püskürtülerek de uygulanabilir. Klor içermez. Elyaf takviyelidir. Geçirimsizlik sağlar. Yüksek basınca dayanıklıdır.

UYGULAMA
Yüzey Hazırlığı

  • Uygulama yapılacak yüzeydeki tüm gevşek parçalar kırılarak temizlenmeli ve yüzey pürüzlü hale getirilmelidir.
  • Yüzey kenarları dik olarak kırılmalı ve derinliği en az 0,2 cm olmalıdır. Donatıdaki pas temizlenmeli, gerekirse yeni donatı eklenmelidir.
  • Yüzeyde su akıntısı varsa Qis Plug ani sertleşen tıkaç ile su sızıntı ve akıntıları önlenmelidir. Yüzey yağ, boya gibi yapışmayı önleyen maddelerden tamamen arındırılmalıdır.

Yüzeyin Suya Doyurulması
Uygulama öncesi yüzey suya doyurulmalıdır. Uygulamaya başlamadan hemen önce yüzeydeki serbest su alınmalıdır.

Harcın Hazırlanması

Karıştırıcıya önce ekteki tabloda öngörülen minimum su miktarı konulur ve karıştırıcı çalıştırılır. (25 kg toz ürüne 4.50 litre su) Qis Repfix 500 S kesintisiz bir şekilde suya karıştırılarak homojen ve topaksız bir harç elde edene kadar karıştırılır. Karıştırılmış malzeme 1-2 dakika dinlendirildikten sonra son bir kez 1 dakika kadar karıştırılıp uygulamaya geçilir.

Harcın Uygulanması

Qis Repfix 500 S harcı mala ile veya püskürtülerek uygulanır. 50 mm kadar tek katta uygulanabilir. 50 mm üzeri uygulamalarda, donatı kullanılarak 2-3 kat uygulanabilir. İlave kat uygulamaları 24 saat sonra yapılmalıdır. Son düzleme ve bitirme, harç priz başlangıcında, tahta veya plastik mala ile yapılır.

Öneriler

Yüksek sıcaklıktaki ortamlarda; torbayı gölgede saklayınız, soğuk karışım suyu kullanınız, çabuk ve kesintisiz olarak sabah ve akşamüstü saatlerinde uygulayınız. Sıcaklığı düşük ortamlarda; torbayı içerde saklayınız, sıcak karışım suyu kullanınız, öğle saatlerine doğru uygulamaya başlayınız ve yapının dondan etkilenmemiş olduğuna dikkat ediniz.

Kürleme

Aşırı kuru, rüzgarlı ve direk güneş ışınlarına maruz ortamlarda uygulanan yüzey 24-48 saat süre ile korunmalıdır.

SARFİYAT

~1.75 kg/m2 / mm (1750 kg / m3)

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg torba Orijinal paketinde, +5°C / +35°C’de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

TEKNİK VERİLER

Karışım yoğunluğu ~ 2050 kg/m3
İşlenebilirlik süresi 60 dakika
İlk priz alma süresi 2-4 saat (+20°C)
Uygulama sıcaklığı +5°C / +35°C
Servis sıcaklığı -30°C / +90°C
(Bleeding) kanama Yok (UNI 8998)
Genleşme 7 gün ; > % 0.03 28 gün;
> % 0.035 (UNI 8146-8147)
Kapiler emme ≤ 0.5kg.m-2.saat 0-5
Su geçirimsizliği < 5mm (EN 12390)
Elastisite modülü > 20.000 N / mm2 (28 gün),
Çeliğe yapışma ~14 N/mm2 (düz), ~ 30 N /mm2
(nervürlü)
Betona yapışma > 2 N/mm2
Karbonasyona karşı dayanım Tam dayanıklı (EN 13295)
Yangın dayanımı A1 (EN13501-1)
Standartlar CE EN 1504-3 / R4
Su oranı %18
3 gün 7 gün 28 gün
Basınç dayanımı (N/mm2) 15 28 > 45

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

EnglishTurkish