İzolasyonda Güven ve Kalite
İzolasyonda Güven ve Kalite

QIS GROUT

11
YÜKSEK MUKAVEMETLİ, ÇİMENTO ESASLI, AKICI KIVAMDA GROUT HARCI

QIS GROUT

TANIMI

QIS GROUT, kullanıma hazır, çimento esaslı, çekmesiz, 1-10 cm arası uygulamalar için akıcı kıvamda montaj harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

Hafif ve ağır makina temel dolguları, yataklama, ‘grouting’ ve montaj işlerinde, jeneratörlerde, dizel motorlarda, matbaa makinelerinde, kompresörlerde, vinçlerde, tartı makineleri, pompa, mermer kesme
makinelerinde, kırıcılarda, gaz ve buhar türbinlerinde, kolon ve plastik kiriş montajında, çelik kolonların temele sabitlenmesinde, perde ve kolon başlıkların imalatında, prefabrik beton yapı elemanlarının montajında kullanılır.

ÖZELLİKLER

 • Yağ, klor, sülfat gibi kimyasallara dayanıklıdır.
 • Darbe, titreşim, statik-dinamik-termik basınca dayanıklı.
 • Geçirimsizdir.
 • Büzülme, çekme yapmaz. (non-shrink)
 • Donma çözünmeye dayanıklıdır.
 • Beton ve çelik donatıya yüksek yapışma gücüne sahiptir.

UYGULAMA
Makine ve Temelin Hazırlanması

 • Makine yerleştirilecek betondaki tüm gevşek parçalar temizlenmeli, yüzey hafif pürüzlü hale getirilmelidir.
 • Civata ve taban plakası yağ ve toz gibi maddelerden tamamen arındırılmalıdır.
 • Taban plakasına hava tahliye delikleri önceden açılmış olmalıdır.
 • Makine yerleştirilip terazisi ayarlandıktan sonra makine konumu hiç değiştirilmemelidir.
 • Ayar takozları daha sonra çıkarılacak ise hafifçe yağlanmalıdır.
 • Harcın dökümünden önce temel betonu komple suya doyurulmalı, uygulamadan evvel serbest su
 • alınmalıdır.

Kalıpların Hazırlanması

 •  Kalıplar harca dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.
 • Harcın döküleceği taraftan, taban plakası ile kalıp arasında 15-20 cm döküm boşluğu bırakılmalıdır.
 • Diğer taraftan da 5-10 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Harç yüksekliği içinde 5-10 cm pay bırakılmalıdır.
 • Büyük ebatlı plakalar için yükseklik 1,5 m olabilir ve işlenebilirliği artırmak için ilk parti döküm %10 su eklenerek akışkanlaştırılır.

  Harcın Hazırlanması

 

 • Karıştırıcıya önce ekteki tabloda öngörülen minimum su miktarı konulur ve karıştırıcı çalıştırılır. (25 kg toz ürüne 4.0 litre su)
 • QIS GROUT hızlı ve kesintisiz bir şekilde karıştırılarak homojen ve topaksız bir harç elde edene kadar suya eklenir.
 • Karışmış malzeme 3-4 dakika dinlendirildikten sonra son bir kez yarım dakika kadar karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir.

Harcın Uygulanması

 

 • Montaj harcı yapılacak makinenin yakınında, harç sertleşene kadar başka makine çalıştırılmamalıdır.
 • Harç tek taraftan ve sürekli olarak dökülür.
 • Harç karşılıklı iki taraftan kesinlikle dökülmemelidir.
 • Harcın iyi doldurulması, esnek çelik bir kamçı ile plaka altında ileri geri hareketle sağlanabilir.
 • Uygulamadan sonra açıkta kalan kenarlar kırılmak istenirse harç sertleştikten sonra yapılmalıdır.
 • Ayar takozları 2 günden evvel alınmamalıdır.
 • Makine çalışmaya başladıktan sonra somun ve civatalar kontrol edilmeli ve iyice sıkılmalıdır.

Öneriler

 • Sıcaklığı yüksek ortamlarda; torbayı gölgede saklayınız, soğuk karışım suyu kullanınız, çabuk ve kesintisiz olarak sabah ve akşamüstü saatlerinde uygulayınız.
 • Sıcaklığı düşük ortamlarda; torbayı içerde saklayınız, ılık karışım suyu kullanınız,

makinenin termik ,ısısının

 • 0ºC‘dan düşük olmamasına dikkat ediniz.
 • 0ºC‘dan düşük ısıda kesinlikle uygulamayınız.

Kürleme

Aşırı rüzgarlı, yağmur alan ve güneş güneşe maruz yüzeyler 24-48 saat süreyle su ile korunmalıdır.

SARFİYAT

 • 19.5 kg / m² / cm (1950 kg / m³)

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg torba Orijinal paketinde, +10ºC / +30ºC’de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

KARIŞIM SUYU MİKTARI
Kıvam             Slump  (UNI 8997)     25 kg torbaya eklenecek su miktarı    Su miktarının toz ürüne göre %’si 

Akışkan –               > 55 mm                                              4 litre                                                    %16

Self levelling

MEKANİK MUKAVEMETLER (%16 su oranı)
Kıvam ( UNI 9417 ) Self levelling
Kürlenme 1 gün 3 gün 7 gün 28 gün
Eğilme mukavemeti N / mm² (EN 196/1) 6 7 8 9-10
Basınç mukavemeti N / mm² (EN 12190) 30-40 40-50 50-60 60-75
ÇELİĞE ADERANS (pull out)
Kürlenme                                                     1 gün   7 gün     28 gün
Düz çelik N / mm² (EN 1881)                    4.3        5            5,7
Nervürlü çelik N / mm² (EN 1881)         13.8      15.7        16.5

TEKNİK VERİLER
Yaş karışım yoğunluğu ~1950 kg / m3
Uygulama ısısı +5°C / +35°C
İşlenebilirlik süresi 30-45 dakika (20°C)
(Bleeding) kanama Yok (UNI 8998)
Klor İçermez
Su geçirgenliği ≤ 0.5kg.m-2.saat0-5
Elastisite modülü 26.000 N / mm² (7 gün), 30.000 N / mm² (28 gün)
Çekme mukavemeti > 3.6 N / mm²
Kimyasallara dayanım Sülfat, klor, sülfür, karbondioksit gibi kimyasallara dayanıklı
Servis sıcaklığı -20°C / +40°C
Uygulama kalınlığı 1 – 10 cm
Standart EN 1504-3, R4
Bayındırlık Poz. No 04.613/3C

EnglishTurkish