İzolasyonda Güven ve Kalite
İzolasyonda Güven ve Kalite

QIS FLOOR EP TXT

11
EPOKSİ ESASLI, TİKSOTROPİK, PORTAKAL KABUĞU YÜZEY GÖRÜNÜMLÜ SON KAT KAPLAMA

QIS FLOOR EP TXT

TANIMI

QIS FLOOR EP TXT, iki bileşenli, endüstriyel zeminler için tasarlanmış, uygulanması kolay portakal kabuğu yüzey görünümlü, temizlenmesi kolay tiksotropik son kat zemin kaplamasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Beton ve çimento esaslı yüzeyler üzerinde, depolarda, üretim alanlarında, hangarlarda, sergi ve fuar alanlarında, Otoparklarda portakal kabuğu yüzey görünümlü son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

ÖZELLİKLER

Mekanik dayanımı yüksektir. Aşınma dayanımı yüksektir. Sıvı geçirimsizdir. Parlak yüzey bitişlidir. Kolay uygulanabilir. Temizliği ve bakımı kolaydır. Kaydırmaz yüzey elde edilebilir.

UYGULAMA
Yüzeyin Hazırlığı

Yüzeyde yapışma kuvvetlerini zayıflatacak yağ, vaks, gres, su iticiler, tutunmamış kolayca kalkabilen serbest parçalar ve toz zemin freze makinesi ile temizlenerek uzaklaştırılmalıdır. Yeni beton en az 28 günlük olmalıdır. Uygulama öncesi yüzey astarlanmalıdır. Uygulama yapılacak beton yüzeyler en az aşağıdaki standartlara sahip olmalıdır:

  • Sertlik : R28 = 15 Mpa
  • Sıcaklık : 10-30°C
  • Yüzey nemi : < 4 %

Karışımın Hazırlanması

A bileşeni ve B bileşeni önceden karışım oranları belirlenmiş ayrı ambalajlarda gelir. B bileşeni A bileşeninin içerisine tümüyle boşaltılır ve karıştırılır. Karıştırma işlemi 300 devir/dakika hızında bir karıştırıcı ile yapılmalıdır. İki bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, tüketilecek miktar kadar belirtilen
karışım oranında hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi için ürün sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı ile çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek, sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışımın karışım ömrü süresinde tüketilmesine dikkat edilmelidir.

Uygulama

Uygulamaya hazır hale getirilen karışım yüzeye boşaltılır ve mala yardımı ile yayılır. Mercan rulo kullanılarak her iki yönde tarama yapılır ve bitiş dokusu verilir. Uygulama yapılırken; havanın bağıl nemi en çok %80, uygulama sıcaklığı (çevre ve yüzey) +10°C ile +30°C arasında olmalıdır. Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, uygulama esnasında ve uygulamadan 24 saat sonra yağmurlu olmamalıdır. Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır. Uygulama yapılan yüzeyler en az 24 saat süre ile koruma altına alınmalıdır. Malzeme, teknik bilgi föyünde verilen mekanik değerlere yaklaşık 7 günde ulaşır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

A bileşeni (reçine) ve B bileşeni (sertleştirici) oranlanmış olarak 18 + 2 kg’lık set Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru koşullarda +5°C ila +30°C arasında doğru bir şekilde depolandığı takdirde üretim tarihlerinden itibaren 12 ay saklanabilir.

TEKNİK VERİLER
NİTELİK (23°C, %55 R.H.) A BİLEŞENİ B BİLEŞENİ

Görünüm Renkli, likit Şeffaf, likit
Viskozite (Brookfield, mPas) Reçine Sertleştirici
10000 ± 1000 200 ± 100
Yoğunluk (gr/cm³) 1,80 ± 0,05 1,05 ± 0,05
Karışım oranı (w/w) 100 20
Sertlik (Shore D, 7 günlük) 53505 / ISO R868 > 75
ASTM D2240 / DIN
Aşınma Dayanımı (mg, 7 günlük) (CS 100/1000/1000) 30-35
Basınç Dayanımı (N/ mm²) EN 196-1 60
Eğilme Dayanımı (N/ mm²) EN 196-1 20
Betona yapışma (N/ mm²) ASTM D4541 > 1,5
25 °C’da kap ömrü (dakika) 60 60

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş edici etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acil doktora başvurulmalıdır.

EnglishTurkish