İzolasyonda Güven ve Kalite
İzolasyonda Güven ve Kalite

QIS FLOOR EP GUARD

11
EPOKSİ ESASLI, SOLVENTSİZ, İKİ BİLEŞENLİ, KORUYUCU KAPLAMA MALZEMESİ

QIS FLOOR EP GUARD

TANIMI

QIS FLOOR EP GUARD epoksi esaslı, solventsiz, iki bileşenli, koruyucu kaplama malzemesidir. QIS FLOOR EP GUARD kürlendiğinde yüksek aşınma direnci ve kimyasal dayanım gösteren sert ve parlak bir film oluşturur.

KULLANIM ALANLARI

Aşınma dayanımı yüksektir. Düşük ve orta dereceli agresif olan kimyasal ortamlarda kullanılabilir. Beton, taş, çimento esaslı harç ile kaplanmış, epoksi ve çelik yüzeylerde kullanılabilir. Stok tankları ve silolarda, kimyasal malzemeler ile temas etme riski olan alanlarda, atık su tanklarda kaplama olarak kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Solventsizdir. Kimyasal ve mekanik direnci yüksektir. Kolayca karıştırılabilir ve uygulanabilir. Yüksek katılıdır. Sıvılara karşı geçirimsiz bir tabaka oluşturur.

UYGULAMA
Yüzeyin Hazırlığı

Uygulama yapılacak beton yüzeyler kuru, temiz ve tozsuz olmalı, hasarlı ve gevşek beton parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzey en az 25 N/ mm² basınç dayanımına ve en az 1,5 N/ mm² pull-off test sonucuna sahip olmalıdır. Yeni betonun yaşı mevsimine göre en az 28 gün olmalı, beton yüzeyler en fazla % 4-8 nem içeriğine sahip olmalıdır. Tüm gevşek, oynak parçacıklar yağ ve boya artıklarından, çimento şerbetinden arındırılmış olmalıdır. Geniş kırıklar ve hatalar önceden tamir edilmelidir. Beton yüzeyinde bulunan çimento kabuğu ve parlak şap kumlama, çentme makinesi, elmas tamburlu silme makinesi, tahrikli taşlama gibi aletlerle temizlenip yüzey pürüzlendirilmeli ve silinmelidir. Sanayi tipi elektrik süpürgesi ile yüzeyin tamamı tozdan arındırılmalıdır. Kaplama yapılacak toprak ile temas halindeki beton yüzeylerin önceden su ve su buharı kesici izolasyonları yapılmış olmalıdır. Yeni atılmış beton (yeşil beton) üzerine uygulanabilir ancak bu durumda kürlenmenin uzayacağı bilinmelidir. Havanın bağıl nemi en çok %90, uygulama sıcaklığı (çevre ve yüzey) +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, uygulama esnasında ve uygulamadan 24 saat sonra yağmurlu olmamalıdır. Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (havadaki nemin yoğuşarak sıvılaşması) sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır. Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, uygulama esnasında ve uygulamadan 24 saat sonra yağmurlu olmamalıdır. Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (havadaki nemin yoğuşarak sıvılaşması) sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır.

QIS FLOOR EP GUARD
Karışımın Hazırlanması

İki bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım oranında hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi için ürün sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı ile çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri homojen oluncaya kadar en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.

Uygulama

Uygulamaya hazır hale getirilen karışım, rulo veya havasız sprey ile yüzey doyurulacak, gözenekler kapatılacak şekilde uygulanır. Kat üstü yeni kat uygulama süresi olarak en az 4 saat (23°C), en çok 24 saattir. 24 saati aşan
yeni kat uygulamaları öncesi astar yüzeyi muhakkak zımparalanmalıdır. Uygulama yüzeyinin durumuna ve uygulama amacına göre uygulanacak kat sayısı ve her kattaki tüketim miktarı değişmekle beraber yüksek kimyasal ve mekanik dayanım için her katta tüketim 0,3-0,5 kg/ m² olmak üzere 3 kat uygulama tavsiye edilir.

Uygulama Sonrası Temizlik

Uygulama sırasında kullanılan ekipmanlar uygulamadan hemen sonra uygun bir solvent ile temizlenmelidir.

Karışımın Hazırlanması

İki bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım oranında hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi için ürün sıcaklığının 15°C’den az olmamasına dikkat edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı ile çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri homojen oluncaya kadar en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

A bileşeni (reçine) ve B bileşeni (sertleştirici) oranlanmış olarak16 + 4 kg’lık set Depolama ve Raf Ömrü: Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru koşullarda +5°C ila +30°C arasında doğru bir şekilde depolandığı takdirde üretim tarihlerinden itibaren 24 ay saklanabilir.

TEKNİK VERİLER
NİTELİK (23°C, %55 R.H.) A BİLEŞENİ B BİLEŞENİ

Görünüm Renkli, likit Şeffaf, likit
Viskozite (Brookfield, mPas) Reçine Sertleştirici
1000 ± 200 200 ± 100
Yoğunluk (gr/cm³) 1,75 ± 0,05 1,05 ± 0,05
Karışım oranı (w/w) 100 20
Sertlik (Shore D, 7 günlük) 53505 / ISO R868 53505 / ISO R868
ASTM D2240 / DIN
Aşınma Dayanımı (mg, 7 günlük) (CS 100/1000/1000) 40-45
Basınç Dayanımı (N/ mm²) EN 196-1 50
Eğilme Dayanımı (N/ mm²) EN 196-1 20
Betona yapışma (N/ mm²) ASTM D4541 > 1,5
25 °C’da kap ömrü (dakika) 25 2

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş edici etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.

EnglishTurkish