İzolasyonda Güven ve Kalite
İzolasyonda Güven ve Kalite

QIS BİTÜMAX 1K VD

11
BİTÜM ESASLI ÖZEL FORMÜLLÜ SU YALITIM KAPLAMASI

QIS BİTÜMAX 1K VD

TANIMI
QIS BITUMAX 1K VD, bitüm esaslı, yol, köprü ve viyadükler için kullanılan tek bileşenli likid su yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

 • Otoyollar
 • Köprüler
 • Viyadükler

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
1- Fiziksel durumu : Sıvı
2- Görünüm : Siyah
3- Koku : Karakteristik
4- Suda çözünme : Suda çözünmez

QIS BITUMAX 1K VD KULLANIM ESASLARI

 • Köprü veya viyadük temizlenip su ile yıkanıp kurutulmalıdır.
 • Temizlenen köprü veya viyadüğe 250-300 gr/m² olacak şekilde anyonik asfalt emülsiyonu rulo fırçasıyla sürülecektir.
 • Anyonik asfalt emülsiyonu kuruduktan sonra, üzerine yüzeyin düzgünlüğüne göre 0,9 ile 1,0 kg/m² olacak şekilde lastik çek-pas ile QIS BITUMAX 1K VD sürülecektir.
 • Hava şartlarına göre en fazla 1 saat sonra yalıtımın üzerine asfalt uygulaması yapılabilir.

QIS BİTÜMAX 1K VD AMBALAJ

30 kg plastik kovalarda

TEKNİK VERİLER

Spesifik gravite : 1,6 gr/ cm³
Parlama noktası : 85°C
Asit-baz-tuz : Dayanıklı
Viskozite : 3000-5000 Cp
Donma noktası : -25 ile -30 °C arası
Kalıntının penetrasyonu : 5-10 dmm
Yumuşama noktası : 100 ile 105°C arası
Raf ömrü : 2 yıl

DİĞER ÖZELLİKLER

 Kararlık ve tepkime : Normal depolama ve kullanım koşullarında kararlıdır.

 • Toksikolojik bilgiler : Bir hassasiyet yaratması beklenmemektedir.
 • Ekolojik bilgiler : Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.
 • Bertaraf etme bilgileri : Lisanslı personel tarafından bertaraf edilmelidir.
 • Taşımacılık bilgileri : Plastik kovalarda saklanır ve taşınır.
 • Mevzuat bilgileri : Bu güvenlik bilgi formu tehlikeli maddelerin ve müstahzarlarının sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi hakkında yöntemler baz alınarak hazırlanmıştır.
EnglishTurkish