İzolasyonda Güven ve Kalite
İzolasyonda Güven ve Kalite

POLYMAX G5/ISI YALITIM LEVHA SIVASI

11
Isı Yalıtım Ürünleri

POLYMAX G5

Ürün Tanımı:

Çimento esaslı, polimer katkılı, çok yüksek performanslı, uzun çalışma süresine sahip, elyaf takviyeli, ısı yalıtım levhaları (XPS, EPS, Taşyünü vb.) için özel hazırlanmış, ısı yalıtım sistem sıvasıdır.

TS 13687, TS EN 13499 standardına uygundur.

Bayındırlık Poz No: 04.481

Kullanım Alanı:

 • İç ve dış mekanlarda,
 • Mantolama işlerinde, XPS, EPS, Taşyünü vb. ısı yalıtım malzemelerinin sıvanmasında,
 • Betonarme yüzeylerin boya öncesinde sıvanmasında kullanılır.

 

Özellikler:

 • Kolay uygulanır.
 • Uzun çalışma süresine sahiptir.
 • Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
 • Suya, neme ve dona dayanıklıdır.
 • Isı değişikliklerinden etkilenmez.
 • Mükemmel yapışma sağlar.
 • Yüksek mukavemetlidir.
 • Elyaf takviyesi, yüzeysel çatlamaları minimize eder.
 • Su buharı difüzyonuna izin verir.

Teknik Özellikler:

Görünüm: Gri Renkli Toz

Kuru Birim Ağırlık: 1,5 ± 0,2 kg/m³

Yaş Birim Ağırlık: 1,6 ± 0,2 kg/m³

Uygulama Sıcaklığı: +5ºC ile +35ºC

Su Karışım Oranı: 5,5-6,5 Litre/Torba

Kap Ömrü: 1-2 saat

Çalışma Süresi: 15-20 dakika

Esneklik: Yüksek

Isı Yalıtım Plakasına Yapışma Mukavemeti: ≥ 0,08 N/mm²

Basınç Mukavemeti: ≥ 8 N/mm²

Eğilme Mukavemeti: ≥ 3 N/mm²

Sıcaklık Dayanımı: -25ºC ile +80ºC

Yukarıdaki değerler +23 ºC’de ve %50 bağıl nem için verilmiştir.

 

Uygulama Öncesi Hazırlık:

Polymax G5 Isı Yalıtım Levha Sıvasının uygulanabilmesi için, levhaların yüzeye sağlam bir şekilde yapıştırılmış ve dübellenmiş olması gereklidir. Levhalar rüzgar yükü ile esnememelidir.

Pencere ve kapı gibi bina boşluklarının üst kenarlarında ve bina çıkmalarının alt kenarlarında olası mekanik hasarlara karşı sistemin korunmasında, cephe yüzünden akan suyun kapı ve pencere merkezlerine ve çıkma altlarına doğru sızmadan direkt aşağı akması ve sıva katında düzgünlük sağlamak için damlalık profilleri kullanılmalıdır.

Uygulama yüzeyine profil genişliği kadar sıva uygulandıktan sonra damlalık profili terazisinde yerleştirilir. Fileli damlalık profili kullanılıyorsa profil filesi ile donatı filesi birleşim yerlerinde 10 cm birbiri üzerine bindirme yapılmalıdır.

Bina köşeleri, pencere, kapı kenarları mekanik zorlamalara en fazla maruz kalan bölgelerdir. Bu bölgeleri koruyarak düzgün kenar ve köşeler elde etmek için PVC ya da Aluminyum köşe profilleri kullanılmalıdır. Bu bölgeler aynı zamanda çatlama riski yüksek bölgeler olduğu için fileli köşe profillerin kullanılması önerilir. Köşe profilleri, yalıtım levhaları üzerine fileli sıva uygulaması ile birlikte yüzeyin tümüne temas edecek şekilde oturtulmalıdır. Fileli PVC köşe profillerinin kullanılması durumunda, profil filesi ile donatı filesi birleşim yerlerinde 10 cm birbiri üzerine bindirme yapılmalıdır.

Alüminyum köşe profili kullanılması durumunda ise cephedeki donatı filesi, profilin altından köşeyi tamamen en az 20 cm dönecek şekilde uygulanmalıdır. Tüm yüzeye uygulanan donatı filesi ise en az 10 cm bu uygulamanın üzerine bindirilmelidir.

Isı yalıtım levha sıvası uygulama öncesi ısı yalıtım levhalarının yüzeye sağlam yapıştırılmış ve dübellenmiş olması gereklidir. Levhalar rüzgar yükü ile esnememelidir. Levha yüzeyleri tozsuz ve temiz olmalıdır.

Uygulama:

25 kg Polymax G5, Isı Yalıtım Levha Sıvası, yaklaşık 5,5-6,5 litre su dolu bir kap içine boşaltılarak, topaksız bir karışım elde edilinceye kadar, düşük devirli bir karıştırıcı veya mala ile karıştırılır.

Karışım süresince, uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı malzemesi katılmamalıdır.

Hazırlanan harç 3-5 dk.olgunlaşması için dinlendirilip, tekrar 1-2 dk. homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

Kaptaki karışım 1-2 saat içerisinde tüketilmelidir.

Hazırlanan harç ısı yalıtım levhaları üzerine sıvanın ilk katı 2,5-3,0 mm olarak uygulanır. Allmax donatı filesi, ısı yalıtım sıvası kurumadan yukarıdan aşağıya doğru, bastırılarak ve iyice gerilerek, katlanmadan ve yalıtım levhasından tüm yüzeye eşit uzaklıkta ancak dış cepheye yakın olacak şekilde yerleştirilmelidir. File uygulamasında soldan sağa veya sağdan sola gidilirken 10 cm bindirmenin yönü önemli değilken, yukarıdan aşağıya ilerleyen uygulamalarda ek yerlerinde her zaman üstteki file alttaki filenin üzerine en az 10 cm bindirilmelidir.

Ayrıca sıva çatlaklarının daha çok oluştuğu kapı-pencere kenarları, kolon-kiriş birleşim noktaları ve kiriş döşeme geçişlerine denk gelen bu tip noktalarda donatı filesi en az 20 cm döndürülüp, çapraz donatı filesi ile takviye edilmelidir.

İlk kat sıva hafifçe suyunu attıktan sonra, kurumadan ikinci katı 1,0-1,5 mm olarak çelik mala ile uygulanır. Sıvanın 2/3’ü file altında, 1/3’ü file üzerinde olmalıdır. Isı yalıtım levhaları üzerine yapılacak sıva minimum 3mm ile maksimum 4mm kalınlıkta olmalıdır.

Ayrıca ısı yalıtım sıvası ikinci bir alternatif olarak 10×10 mm taraklı mala ile 4 mm kalınlığında tek kat olarak uygulanabilir. Sistem donatı filesi ek yerlerinde yine birbiri üzerine 10 cm üst üste bindirilerek mala ile sıva kurumadan dış cepheye yakın olacak şekilde 1,0-1,5 mm bastırılır ve sıva yüzeyi düzeltilir. Pencere ve kapı köşeleri yine çapraz donatı filesi ile takviye edilmelidir.

Uyarılar:

Uygulamaya ara verilmesi zorunlu olan durumlarda, filenin üzerine 15 cm bindirme yapılarak devam edilmelidir. Bu yüzden işe ara veren kişi ek yapacağı 15 cm’lik file kısmına sıva sürmemelidir.

Fugalı dış cephe detaylarında, fuga profilinin altına profil genişliği kadar sıva harcı uygulandıktan sonra levha üzerinde açılmış derzlere fuga profili yerleştirilmelidir. Yerleştirme esnasında profilin terazisinde ve köşelerde gönyesinde olmasına özen gösterilmelidir. Fileli fuga profili kullanılıyorsa profil filesi ile donatı filesi birleşim yerlerinde 10 cm birbiri üzerine bindirme yapılmalıdır.

Uygulamanın ortam ve yüzey sıcaklığı +5ºC ile +35ºC arasında değilse, uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgarlı havalarda da uygulama yapılmamalıdır.

Çimento esaslı sistemlerin çalışma ve reaksiyon süreleri, ortam ve zemin sıcaklığından ve havadaki bağıl nemden etkilenir.

Kurumaya başlamış Polymax G5 karışımına kesinlikle su ve yeni malzeme ilave edilmemelidir.

Dış yüzey uygulamalarında, kaplanmış yüzeyin ilk 24 saat aşırı güneş ışığı, rüzgar, don veya yağmurdan korunması gereklidir.

Isı yalıtım sıva uygulamasından sonra yüzey aşırı çiğ, nem ve yağış almadan boyanmalı veya kaplanmalıdır. Aksi durumda son kat kaplama ve/veya boya uygulamalarında beyazlama problemi oluşabilir.

Tavsiye edilen uygulama kalınlığından daha kalın yapılan uygulamalarda, bölgesel artan sıva kalınlığından dolayı file tüm yüzeye eşit uzaklıkta ve dış cepheye yakın olacak şekilde uygulanamadığından çatlamalara sebep verebilir.

Polyfix G5 Isı Yalıtım Levha Sıvası uygulamasında alkali ve gerilme dayanımı yüksek Allmax Donatı Filesi kullanılmalıdır.

Standartlara uygun olmayan fileler, sıvada oluşacak çekme gerilmeleri karşılayamadığı için uygulamada çatlamalara neden olabilir.

Sıva yapılan yüzey üzerine uygulanacak olan her türlü uygulama, ancak sıva tamamen kuruduktan ve sıva yüzeyi en dayanıklı hale geldikten sonra, yani hava sıcaklığına bağlı olarak 3-7 gün sonra yapılmalıdır. Tam suyunu kaybetmeyen sıva üzerine yapılan uygulamalarda çatlama meydana gelebilir.

Tüketim:

Polistren Levha: 4,0-5,0 kg/m²

Taşyünü Levha: 5,5-6,5 kg/m²

Tüketim miktarı laboratuar ortamında, teorik olarak hesaplanan değerler olup; uygulama öncesinde tüketim kontrolü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj: 25 kg kraft torba.

EnglishTurkish