İzolasyonda Güven ve Kalite
İzolasyonda Güven ve Kalite

POLYFIX G4/ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRMA HARCI

11
Isı Yalıtım Ürünleri

POLYFIX G4

Ürün Tanımı:

Çimento esaslı, polimer katkılı, çok yüksek yapıştırma gücüne ve uzun çalışma süresine sahip, ısı yalıtım levhaları (XPS, EPS, Taşyünü vb.) için özel hazırlanmış, ısı yalıtım sistem yapıştırma harcıdır.

TS EN 13566 standardına uygundur.

Bayındırlık Poz No: 04.480

Kullanım Alanı:

Beton, sıva, tuğla, gaz beton vb. mineral esaslı yüzeylere XPS, EPS, Taşyünü vb. ısı yalıtım malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır.

Özellikler:

  • Kolay uygulanır.
  • Uzun çalışma süresine sahiptir.
  • Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
  • Suya, neme ve dona dayanıklıdır.
  • Mükemmel yapışma sağlar.
  • Yüksek mukavemetlidir.

Teknik Özellikler:

Görünüm: Gri Renkli Toz

Kuru Birim Ağırlık: 1,5 ± 0,2 kg/m³

Uygulama Sıcaklığı: +5ºC ile +35ºC

Su Karışım Oranı: 5,5-6,5 Litre/Torba

Kap Ömrü: 1-2 saat

Çalışma Süresi: 20-30 dakika

Kuruma Süresi: 24 Saat

Elek Analizi: Max % 1.00 (1 mm üzeri)

Alt Tabakaya Yapışma Mukavemeti: ≥ 0,5 N/mm²

Isı Yalıtım Plakasına Yapışma Mukavemeti: ≥ 0,08 N/mm²

Basınç Mukavemeti: ≥ 8 N/mm²

Eğilme Mukavemeti: ≥ 3 N/mm²

Su Emme(30 dakika): ≤ 5 gr

Su Emme (240 dakika): ≤ 10 gr

Yangına Tepki: A1

Sıcaklık Dayanımı: -25ºC ile +80ºC

Yukarıdaki değerler +23 ºC’de ve %50 bağıl nem için verilmiştir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

Uygulama yüzeyinin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya gibi yapışmayı önleyici maddelerden arındırılmalıdır.

Alt sıva tabakası veya kaba sıva uygulandıktan en az 28 gün sonra yapıştırıcı uygulamasına başlanmalıdır.

Eski boyalı yüzeylerin tutunmaya elverişli hale getirilebilmesi için çentiklenmesi ve tozuma yapmaması gerekir.

Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi uygulamayı taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler, uygulama yüzeyinden temizlenmelidir.

Tamir gerektiren zeminler, yapıştırıcı uygulanmadan en az 3-4 gün önce, uygun tamir harçları ile tamir edilmelidir.

Eski binalarda yapılan mantolamada denizlik boyları yeterli gelmiyorsa sistemi korumak amacıyla denizlik profili kullanılmalıdır. Denizlik profilleri eski denizliğin altına poliüretan mastik veya silikon ile yapıştırılmalıdır. Bu profil uygulaması mantolama uygulamasına başlamadan önce yapılmalıdır.

Uygulama öncesi, uygulama yüzeyi ıslatılmalı ve nemli kalmasına özen gösterilmelidir.

Yüzey çok emici ise yüzeyde astar kullanılması tavsiye edilir.

Uygulama:

25 kg Polyfix G4, Isı Yalıtım Levha Yapıştırma Harcı, yaklaşık 5,5-6,5 litre su dolu bir kap içine boşaltılarak, topaksız bir karışım elde edilinceye kadar, düşük devirli bir karıştırıcı veya mala ile karıştırılır.

Karışım süresince, uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı malzemesi katılmamalıdır.

Hazırlanan harç 3-5 dakika olgunlaşması için dinlendirilip, tekrar 1-2 dakika homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

Kaptaki karışım 1-2 saat içerisinde tüketilmelidir.

Isı yalıtım levhalarının yapışma yüzeylerinin kenarları boyunca 4-5 cm şerit şeklinde, levhaların orta kısımlarına ise noktasal şekilde, harç malası ile yapıştırıcı uygulanır.

Yapıştırıcı levhanın minimum %40’ına temas etmiş olmalıdır.

Düzgün yüzeylerde 10×10 taraklı çelik mala ile taraklama metodu ile yapıştırma yapılabilir.

Taşyünü uygulamalarında, levha kenarlarına ve öbek noktalarına ince bir tabaka şeklinde yapıştırıcı uygulaması yapılarak levhanın astarlanması sağlanmalıdır. Bu işlemden sonra standart yapıştırıcı uygulaması yapılır.

Isı yalıtım levhaları, uygulanacak yüzeye hafif bir baskı ile aşağıdan yukarıya, en altta subasman profiline oturtularak birbirine değecek şekilde sıralanır. Yalıtım levhalarının derzleri üst üste gelmemeli, levhalar şaşırtmalı olarak yerleştirilmelidir. Yapıştırma mastar yardımıyla düzgün bir yüzey oluşturulacak şekilde bastırılarak yapılır. Levhaların yan yüzeylerine yapıştırıcı sürülmemeli veya taşırılmamalıdır. Levhaların arasında boşluk kalmamalıdır, boşluk kalması durumunda aynı levhadan kesilecek uygun kalınlıktaki malzeme ile bu aralıklar mutlaka kapatılmalıdır.

Kapı-pencere kenarları, kolon-kiriş birleşim noktaları ve kiriş döşeme geçişlerine denk gelen noktalar üzerine iki levhanın birleşim noktası getirilmemelidir. Sıva çatlaklarının daha çok oluştuğu bu tip noktaların üzeri yekpare tek levha ile kaplanmalıdır.

Özellikle kapı-pencere kenarlarında, L şeklinde kesilen levha köşe detaya uygulanmalıdır.

Yapıların köşelerinde ise farklı yönden gelen levha kenarlarının yine şaşırtmalı olarak uygulanması sağlanmalıdır. Bina köşelerinde ilk sırada levhalar kenara sıfır yerleştirilir. Bir üst sıradaki levha, köşede kullanılan levha kalınlığı kadar dışarıya doğru uzun bırakılır. Pay bırakılacak levhanın yapıştırılması esnasında, yapıştırıcı bırakılan mesafe kadar içerden sürülür ve levha yüzeye bu şekilde yapıştırılır. Böylece bina köşelerinde levhalar kilitlenerek, yekpare çalışır ve olası çatlama riski minimize edilmiş olur.

Uygulama yapılan zemine ve levha kalınlığına göre uygun tipte ve boyutta dübel seçilmelidir.

Dübel ile mekanik olarak tutturma işlemine, yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra başlanmalıdır. 24 saat beklenemeyecek detaylarda (tavan, oval yüzey vb.) ise, levhanın yapıştırılmasından hemen sonra dübel uygulaması yapılabilir.

Tüm yüzeyler için; yüksekliği 0-8 metre arasında olan binalarda dübeller, levhaların her birleşim noktasına 1 adet ve her levhanın ortasına 2 adet olacak şekilde metrekarede 6 adet uygulanmalıdır. Yüksekliğe bağlı artan rüzgar yükü sebebi ile yüksekliği 8-20 metre arasında bina köşelerine denk gelen levha kenarlarına fazladan 2 adet, 20 metreden sonra fazladan 3 adet daha dübel uygulanmalıdır.

Dübel kafaları, sıva içinde şişkinlik yapmayacak şekilde yalıtım levhasına gömülmelidir. Dübeller yapının kenar ve köşelerinde 10-15 cm içeride olacak şekilde monte edilmelidir.

Uyarılar:

Levhaların yerine yerleştirilmesi esnasında, levhaların yüzeyindeki yapıştırıcının kuruyarak film tabakası oluşturması engellenmelidir.

Polyfix G4 uygulamasında, ortam ve yüzey sıcaklığı +5ºC ile +35ºC arasında değilse, uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalarda da uygulama yapılmamalıdır.

Dış yüzey uygulamalarında, kaplanmış yüzeyin ilk 24 saat aşırı güneş ışığı, rüzgâr, don veya yağmurdan korunması gereklidir.

Çimento esaslı sistemlerin çalışma ve reaksiyon süreleri, ortam ve zemin sıcaklığından ve havadaki bağıl nemden etkilenir.

Kurumaya başlamış Polyfix G4 karışımına kesinlikle su ve yeni malzeme ilave edilmemelidir.

Polyfix G4 kesinlikle sıva olarak kullanılmamalıdır.

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir, harç sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

Tüketim:

Polistren Levha: 4,0-5,0 kg/m²

Taşyünü Levha: 5,5-6,5 kg/m²

Tüketim miktarı laboratuar ortamında, teorik olarak hesaplanan değerler olup; uygulama öncesinde tüketim kontrolü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj: 25 kg kraft torba.

EnglishTurkish