İzolasyonda Güven ve Kalite
İzolasyonda Güven ve Kalite

Seramik Yünü

11

Seramik Yünü

Seramik Yünü; alüminyum, silis, zirkonyum ham maddelerinin yüksek sıcaklıkta eriyip birleşmesi ile elde edilir. Seramik Yünü battaniye; endüstriyel fırın izolasyonlarında, kazan boru ve bacaların izolasyonunda, her türlü yüksek sıcaklık gerektiren teknik izolasyonlarda kullanılır.

Seramik yünü, 650°C – 1430°C arası sıcaklıkların bulunduğu endüstriyel ve mekanik proseslerin izolasyonu için spun yöntemle (döndürüp, bükülerek), uzun yada kısa lifik formlarda elde edilen fiber liflerin; endüstriyel yalıtım uygulamasında kullanılacak seramik yünü malzemenin yoğunluk seviyesi ve türüne uygun olarak, iğneleme metodolojisi ile ileri teknoloji makine parkurunda dokunarak üretilen bir endüstriyel izolasyon ürünüdür. Seramik yünü, genel olarak endüstri sektöründe ve sanayi tesislerinde yüksek sıcaklığın söz konusu olduğu tüm makine, teçhizat ve proseslerde; sıcaklık kontrolü sağlamak, enerji tasarrufu elde etmek ve tehlike arz edebilecek durumları önlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Seramik Yünü Üretim Terminolojisi

Ergitme potasına yerleştirilen alümina, silisyum ve zirkonyum hammaddeleri güçlü elektrotlar tarafından yaklaşık 1650 °C – 1750 °C derece sıcaklıklarda ergitilir. Ergitilmiş lav formunda bulunan bileşen, akışkan bir yapıda hunik (spun) yapıdaki krom disklere dökülür. Homojen yapıda aşağıya dökülen lav formundaki bu eriyik bileşim, yüksek devinim hızı ile dönmekte olan krom disklere dökülerek lifik formda uzamaya başlar.

Bu uzama ile soğuyan bileşik, lifik fiber formunu da bu aşamada almaya başlar. İçerisinde su bulunan pnömatik bir makine, bir taraftan ergitme potasını sürekli şekilde (non-stop) soğutup, tehlikeli bir termal sıcaklık seviyesinin aşımını engellerken diğer bir yandan da su püskürtmesi yaparak üretim bandına çıkacak lifik yün formundaki iğnelenmiş fiber elyaf üzerinde yer alan çapakları temizler, bu sebeple şut miktarı (elyaflaşmamış cüruf yada pamukçuk) düşük bir ürün elde edilir.

Bant üzerine gelmeye başlayan lifik formdaki bu malzeme sinterleme ve pres işlemi öncesi bant’tan alınır ise, dökme dediğimiz (bulk) seramik yünü ürün elde edilir. Bu ürün kısa yada uzun lif yapısında üretilip, farklı sektörlerde yer alan son kullanıcılara ulaştırılır. Sinter ve presleme makinesine giren lifik yün formundaki malzeme, şilte (battaniye) şekline kavuşur.

Bu sistemden çıkan ürün seramik yünü üründür. Her iki dış tarafta bulunan ve climbing adı verilen kristal uçlu bıçaklar tarafından kenar cürufları temizlenir, ortadaki büyük kristal bıçak seramik yünü malzemeyi ortadan ikiye bölerek en (genişlik) ebatlarını belirler. Bant’ın en sonunda yer alan giyotin ise malzemeyi keserek boy (yükseklik) ebatlarını belirler. Seramik yünü ürün son olarak rulo haline getirilip, koruma ambalajına sarıldıktan sonra kutu içerisine yerleştirilerek stoklama sahasına götürülür.

Seramik Yünü Ürün Çeşitleri

Yüksek Performanslı Hp (High Performance) Seramik Yünü 1260°C (Alümina)

Bu ürün kendi özelinde, çalışma ve sınıflandırma sıcaklığı 1260°C derece olan seramik yünü üründür. Birçok endüstriyel izolasyon uygulamasında bu malzeme kullanılmaktadır. Maksimum sıcaklık seviyesi, 1050 °C – 1100 °C derece arası olan tüm makine, teçhizat, mekanik aksam ve proseslerde uygulanabilir. Endüstri sektöründe seramik yünü ürün grupları arasında en çok kullanıma sahip ürün kategorisidir. Gaz emisyon salınımı söz konusu değildir.

Yüksek Performanslı Hp (High Performance) Seramik Yünü 1430°C (Zirkonyum)

Bu ürün kendi özelinde çalışma ve sınıflandırma sıcaklığı 1430°C derece olan seramik yünü üründür. Spesifik olarak çözüm amaçlı kullanımı sözkonusudur. Özellikle 1200°C – 1300°C derece sürekli (continue) sıcaklık seviyesinde çalışan sanayi fırınlarında ve porselen üretim tesislerinde bulunan sırlama fırınlarında bu ürün kullanılmaktadır. Ancak konuya açıklık getirmek gerekir ise; endüstriyel prosesin maiyeti ne olursa olsun, şayet güçlü bir yalıtım uygulamasına ihtiyaç duyuluyorsa 1430°C zirkonyum bazlı ürün kullanımı doğru tercih olacaktır.

Isıl iletkenlik (W/mK) değerleri açısından değerlendirildiğinde de en güçlü kategoride yer alan üründür. 1260°C grubu seramik yünü ürünlere kıyasla ısıya direnci daha yüksek bir üründür. Seramik yünü ürünler bazında 1260°C ürünlere göre endüstri sektöründe genel olarak daha az kullanım alanına sahiptir. Gaz emisyon salınımı sözkonusu değildir.

Biosoluble (Solunabilir ve İnsan vücudunda çözünebilen) Seramik Yünü 1000°C

Biosoluble seramik yünü özellikle ortam sıcaklığının yüksek olduğu (60-70°C) ve yaya trafiğine açık olan kapalı alanlarda yer alan yüksek sıcaklıklı endüstriyel proses ve ekipmanların izolasyonunda kullanılmaktadır. Ortalama olarak 600 °C ve 900 °C derece aralığında bulunan sıcaklıklarda kullanılabilir. Lif pamukçuğu, soluma sonucu akciğere yapıştığında, akciğerdeki sıvı ile çözünerek vücuttan atılır.

Bu ürün içeriğinde fenol ve formaldehid türevi kanserojen içermez, asbestos muhteva etmez. İnsan sağlığına zarar vermemesi için özellikle tasarlanmış bir üründür. Özellikle son yıllarda Avrupa ülkeleri genelinde endüstri sektörünün neredeyse tamamında biosoluble ürünler tercih edilmektedir. Ülkemizde de biosoluble ürünlerin kullanımı, sektör bilinci geliştikçe yaygınlaşacaktır. Özellikle ekmek-pasta-pizza üretiminde kullanılan konveksiyonel fırınlarda, ankastre (ev tipi) fırın üretiminde ve klima havalandırma kanalları’nda (hvac) biosoluble seramik yünü ürünler tercih edilmelidir. Gaz emisyon salınımı söz konusu değildir.

Bulk (dökme) Seramik Yünü

Çeşitli şekillerde üretilen preslenmiş ve vakumlanmış refrakterlerin üretiminde hammadde girdisi olarak kullanılır. Uzun ve kısa lifli olarak üretimi gerçekleştirilir. Özellikle Besleyici gömlek üretiminde (exothermic feeder sleeves); gazete kağıdı, selüloz ve kıvam arttırıcı bazı kimyasallar ile birlikte karıştırıcılarda karıştırılarak bir solüsyon elde edilir. Bu çamur kıvamındaki solüsyon preslenerek kalıp makinasında kalıplanır ve kurumaya bırakılır.

Kurutulan bu besleyiciler fırınlanarak son şeklini alır. Bu besleyiciler demir-çelik, döküm ve alüminyum üretim tesislerinde, erimiş metallerin kalıplanması için kullanılmaktadır. Bulk (dökme) seramik yünü ayrıca el girmeyen boşluklara termal izolasyon uygulamaları kapsamında tıkma metodolojisi ile ittirilip sıkıştırılarak uygulanabilir. alümina ‘lı (1260°C), zirkonyum’lu (1430°C) yada biosoluble seramik yünü (1000°C) üründen kırpılarak üretimi gerçekleştirilebilmektedir.

Seramik Yünü Modül (Z modül)

Seramik yünü modül adından da anlaşılacağı üzere yine seramik yünü şilte (battaniye) malzemeden elde edilir. 610 mm olan en ebatından baz alınarak malzeme diklemesine 305 mm’den hizalanıp, düzgün iki eşit parçaya ayrılır, sonrasında malzeme 30 cm şaşırtmalı sistemde katlanarak kat yerlerinden pres makinesi yardımı ile sıkıştırılır.

Her iki taraftan karton mukavva yada kontraplak içesine alınan malzeme şerit atılarak kalıp şeklinde modül haline getirilir. 30 mm x 30 mm x 30 mm ebatlarındaki standart blok şeklindeki Z modüller özellikle continue sanayi fırınlarının iç çeperinde (yanma odası duvar, taban ve tavanı) termal izolasyon amaçlı uygulama sonucu kullanılmaktadır.

Örneğin 128 kg/m3 bir seramik yünü ürün, katlama ve presleme işlemi ile modül ürüne dönüştürüldüğünde sadece yeni bir malzeme elde etmezsiniz; bununla beraber malzeme yoğunluğunu arttırmış olursunuz (190 kg/m3). Modül seramik yünü ürünlerin prosese montajı için, belirli sıcaklılara dayanımlı ve farklı özelliklere sahip ankraj saplama çubuklarının da satışı yapılmaktadır. Unutulmamalıdır ki seramik yünü modüller için en düşük ürün yoğunluğu 128 kg/m3’tür. Bunun altında bulunan yoğunluklarda modül imalatı yapılmaz.

Seramik Yünü Ürün Özellikleri

 • Yüksek saflıkta alümina ve silika içermektedir,
 • Kimyasal bağlayıcı içermez (phenol formaldehyde free),
 • Sürekli sıcaklıklarda çalışabilen bir endüstriyel yalıtım ürünüdür,
 • Kesinlikle üzerinde alev yürütmez,
 • Çok yüksek sıcaklıklarda yanmaz ve şekil değiştirmez,
 • Basınçla gelen alev ve sıcaklıklarda yüzeysel deformasyona maruz kalmaz,
 • Camsı yüzey oluşumuna neden olmaz,
 • Isıl iletkenlik değerleri en güçlü mineral yün seramik yünüdür,
 • İs, duman, koku ve gaz salınımına sebep olmaz,
 • Barındırdığı demiroksit çok düşüktür, bu sebeple sinter seviyesi yüksektir,
 • Şut miktarı (cüruf) çok düşüktür,
 • Çok yüksek ve sürekli sıcaklıklarda dahi hacimsel küçülmesi çok düşüktür,
 • Ateş ve izolasyon tuğlalarına göre bünyelerine daha az ısı stokladıkları için yüksek enerji tasarrufu sağlar,
 • Asbest ve amyant türevi lifik kanserojen hammadde içermez, fosforik ve hidroflorik asit ve güçlü alkaliler Na2O ve K2O haricindeki kimyasallardan etkilenmez,
 • Su ile ıslatılıp, kurutulduktan sonra ısıl iletkenlik değerlerini ve yalıtım özelliğini kaybetmez,
 • Mükemmel bir ses izolasyonu sağlar,
 • Mükemmel bir yangın yalıtım izolasyonu ürünüdür,
 • Thermal şoklara dirençlidir,
 • Gerilme direnci yüksek bir izolasyon ürünüdür,
 • İnsan sağlığına zararsızdır ve çevre dostu bir üründür,
 • Özel ölçülerde üretilebilen bir izolasyon ürünüdür,
 • Uygulama aşamasında kolayca kesilip, ek yapılabilmektedir.

Seramik Yünü Faydaları

 • Endüstriyel tesis, mekanik tesisat, sıcak akışkan geçiş boruları, kazan, reaktör, boiler, hvac kap, tank, havalandırma kanalı, sanayi tipi fırın vs… gibi proseslerinizde enerji tasarrufu sağlamanıza ve üretim maliyelerinizi düşürmenize doğrudan etki eder.
 • İş ve işçi güvenliği konusuna pozitif olarak doğrudan katkı sağlar.
 • Reçine esaslı ürünler ile karşılaştırıldığında, tamamen çevre ve insan dostu ürünler olduğunu söyleyebiliriz.
 • Yangından korunmada reçine esaslı ürünlere göre büyük farkta sonuçlar elde etmenizi sağlar.
 • Makine eve ekipmanlarınız yada reaktör gibi çalışan proseslerinizin yalıtımını sağlamak ve enerji maliyetlerinizi düşürmekle kalmaz, makine çalışma performansınızı da pozitif yönde etkiler.
 • Ekzotermik ve teknik porselen üretiminde hammadde olarak kullanılır ve bu malzemelerin de yüksek sıcaklık seviyelerine dayanıklı olmasını sağlar.
 • Acil çıkış koridoru ve acil çıkış kapısı gibi önemli ve kritik yerlerde kullanıldığında olası bir yangın anında insan hayatını kurtaran önemli bir faktör haline gelecektir.

Seramik Yünü Bileşenleri

 • Sodyum oksit (Na2O),
 • Magnezyum oksit (MgO),
 • Alüminyum oksit (Al2O3),
 • Silisyum dioksit (Si2O3),
 • Zirkonyum oksit (ZrO2),
 • Kalsiyum oksit (CaO).

Seramik Yünü Kullanım Alanları

 • Vana ceketi ve kumaş katmanlı kompansatör imalatı,
 • Yangın kapısı imalatı,
 • Sanayi fırınları imalatı,
 • Konveksiyonel fırın imalatı,
 • Cam endüstrisi,
 • Çimento endüstrisi,
 • Demir-çelik endüstrisi,
 • Seramik endüstrisi,
 • Besleyici gömlek üretimi,
 • Alüminyum endüstrisi,
 • Döküm endüstrisi,
 • Refrakter üretimi,
 • Savunma sanayii,
 • Havacılık endüstrisi,
 • Otomotiv endüstrisi,
 • Gemi endüstrisi,
 • Yağ üretim tesisleri,
 • Petrokimya ve doğalgaz rafinerileri,
 • Termik santraller,
 • Kriyojenik tank, basınçlı kap, reaktör ve kazan üretimi.

Seramik Yünü Yoğunluk Ve Ebat Bilgileri

64 KG/M3 610x7200x25 MM

64 KG/M3 610x3600x50 MM

64 KG/M3 610x14400x13 MM

64 KG/M3 610x7200x19 MM

64 KG/M3 610x7200x38 MM

96 KG/M3 610x7200x25 MM

96 KG/M3 610x3600x50 MM

96 KG/M3 610x14400x13 MM

96 KG/M3 610x7200x19 MM

96 KG/M3 610x7200x38 MM

128 KG/M3 610x7200x25 MM

128 KG/M3 610x3600x50 MM

128 KG/M3 610x14400x13 MM

128 KG/M3 610x7200x19 MM

128 KG/M3 610x7200x38 MM

160 KG/M3 610x7200x25 MM

160 KG/M3 610x3600x50 MM

160 KG/M3 610x14400x13 MM

160 KG/M3 610x7200x19 MM

160 KG/M3 610x7200x38 MM

Global Seramik Yünü Üreticileri

 • Morgan Thermal Ceramics
 • Unifrax
 • Nutec
 • Ccewool
 • Luyang
 • Minye
 • Isowool
 • Iking
 • Beijing
 • Thermstrong

Seramik Yünü Ile Ilgili Doğru Bilinen Yanlışlar

Needle glass wool olarak bildiğimiz beyaz cam yünü ürün ile ceramic fiber wool olarak bildiğimiz seramik fiber yün ürünler çoğu zaman aynı ürünmüş gibi karşımıza çıkmaktadır. Gerek talep edilen fiyat tekliflerinde, gerekse e-ticaret sitesi üzerinden satış yapan birçok firmanın ürün görsellerinde bu iki farklı özellikteki ürün, görsel benzerlikleri sebebiyle karıştırılmaktadır. Her iki ürün de iğneleme yöntemiyle üretilse de içeriğinde kullanılan hammadde farklılıkları sebebiyle 2 ayrı ürün olarak refrakter pazarındaki yerlerini almaktadırlar. İğnelenmiş cam yünü (needle glass wool) daha düşük sıcaklıkların bulunduğu endüstriyel proseslerde 50°C ile 200°C derece sıcaklığa sahip endüstriyel izolasyon uygulamalarında kullanılır iken, seramik yünü (ceramic fiber wool) 650°C ile 1400°C derece seviyesinde yüksek sıcaklıkların bulunduğu endüstriyel proseslerde kullanılmaktadır.

Seramik yünü ürün içeriğindeki demir oksit (fe2o3) miktarı %1 değerinin üstünde ise malzeme yüksek sıcaklıklarda daha iyi dayanım sağlamaz. Doğru bilinen bir yanlış daha… Demir iletkenliği yüksek bir metaldir, dolayısıyla %1’in altında ise seramik yünü ürünün sinter ve ısıya dayanım seviyesi yükselir.

Vana ceketi imalatlarında düşük sıcaklıklarda, özellikle maliyetlerinden dolayı; seramik yünü daha yüksek maliyetli bir izolasyon ürünü olarak düşünüldüğü için, bu ve buna benzer izolasyon ceketi imalat uygulamalarında yalıtım malzemesi olarak rabitz telli taşyünü şilte ürünler tercih edilmektedir. Ancak bu düşünce ile karar verilen uygulama şekilleri de doğru bilinen yanlışlar kategorisinde yer almaktadır. Konuyla ilgili olarak, detaylı bilgi için iletişim adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

1260°C dayanımlı seramik yünü denince akla ilk gelen; 1260°C derece fiili sıcaklıktaki bir endüstriyel proseste malzeme rahatlıkla ugulanabilir düşüncesi akla gelmektedir ve bu yönde yapılan ve başarısız sonuçlar veren uygulamalar olmuştur. Bu da doğru bilinen yanlışların başında gelir. Seramik yünü ürünlerin bir sınıflandırma sıcaklığı bir de çalışma sıcaklığı bilgileri bulunmaktadır. Bu malzemelerin fiili çalışma sıcaklıkları, sınıflandırma sıcaklıklarının her zaman 100°C derece altındadır. 1260°C derece ise bilinmelidir ki 1160°C fiili sıcaklıkta üründe sorun yaşanmayacaktır. 1430°C zirkonyum bazlı üründe ise 1330°C derece sıcaklıkta ürün sorunsuz çalışacaktır.

Seramik yünü ürünlerde kalınlıklar ve kutu metrajları ürün gruplarına göre değişmektedir. Diğer izolasyon ürünleri noktasında seramik yünü özelinde teknik bir muhakeme yapacak olursak, seramik yünü pahalı bir üründür sonucunun bulunması da doğru bilinen yanlışlardan birisidir ve en önemlisidir. Unutulmamalıdır ki; izolasyon kalınlığı yalıtım değeri ölçümlemesinde yeterli bir kriter olamaz. İzolasyon ürünlerinin her birisinin W/m.K yani ısıl iletkenlik değerleri vardır. 

Seramik yünü ürünlerde özellikle preslenme ve battaniye (şilte) formuna geçiş aşamasında doğal bir bağlayıcı kullanıldığına yönelik kesin olarak bilinen bilgiler de doğru bilinen yanlışlar kategorisindeki yerini almaktadır. Seramik yünü gaz salınım emisyonu olmayan, asbest ve amyant içermeyen, tamamen tüm lif formundaki fiberlerin iğneleme makinası ile birbirine bağlanması ile oluşturulmuş bir yalıtım ürünüdür.

 9.1. Seramik Yünü Üretimi Yapılan Ülkeler

 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Fransa
 • İngiltere
 • İspanya
 • Polonya
 • Almanya
 • Çin Halk Cumhuriyeti
 • Hindistan
 • Ukrayna
 • Türkiye
 • Brazilya
 • İran
 • Meksika
 • Rusya

 9.2. Türkiye Seramik Yünü Pazarı

Türkiyede’ki seramik yünü pazarı her yıl 7.000 ila 10.000 ton arasında bir gerçekleşme göstermektedir. Bu miktarların sadece 2 ile 3 bin tonu bulk dediğimiz dökme seramik yünü olarak tüketilmektedir. Ağırlıklı olarak Çin menşei’li üreticilerin malzemeleri ülkemizdeki bazı ithalatçı firmalar tarafından ithal edilmekte ve sanayi işletmelerine satışı yapılmaktadır.

Luyang, Ccewool ve Minye gibi üreticiler Türkiye’ye ihracat konusunda başı çeken 3 şirkettir. Bunların dışında Unifrax ve Morgan Thermal Ceramics adlı iki Avrupalı üretici de Türkiye temsilciliği verdikleri firmalar ile ülkemizde satış süreçlerini ilerletmektedir. 2016 yılı itibariyle ülkemizde seramik yünü şiltelerin üretimi gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu da ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli bir üretim faaliyetidir. 

9.3. Seramik Yünü Fiyatları

Ürün; kalınlık, yoğunluk ve sınıflandırma sıcaklıklarına göre değerlendirildiğinde her ürün için ayrı ayrı bir fiyatlandırma yapmak mümkündür. Kendi içerisinde, ürün gruplarına göre farklı özelliğe sahip ürün fiyatları söz konusu iken rakip ürünler arasında da fiyat skalası ile ilgili farklılıklar olağandır.

EnglishTurkish