İzolasyonda Güven ve Kalite
İzolasyonda Güven ve Kalite

Membran Çatı

11
ÇATI SİSTEMLERİ

Membran Çatı

Binalarda su ile temas eden bölgelerin yalıtılması amacıyla kullanılan malzemelere membran adı verilir. Yapılan tüm dış yüzeyi genel olarak su ile temasa girer. Yağmur veya karın sebep olduğu suların binalara zarar verdiği bilinir. Ancak bina yüzeylerine düşen sular ya akarak yada kuruyarak kısa süre sonra binayı terk ederler. Ancak binanın üst kısmında yer alan çatılar için aynı şey söz konusu değildir. Çünkü iyi inşa edilmemiş veya çatı kaplaması iyi yapılmamış binalarda yağmur ve kar suları birikerek ciddi sorunlara sebep olur. Membranlar kullanıldıkları yer ve kullanma amacına göre çok sayıda değişik özellikte üretilirler.

Su yalıtımı yapılmamış yüzeylerden binaya giren su, çelik elemanlarda yıpranmaya sebep olur ve zamanla binanın ömrünü kısaltacak sonuçlar doğurur. Teras çatıların performansı ve ömrü su ve ısı yalıtım uygulamalarının kalitesine bağlıdır. Teras çatılarda ısı yalıtımı alta, su yalıtımı üste uygulanır. Ayrıca ısınan havanın yükselmesi sebebiyle yoğuşma ve hava birikmelerini önlemek için betonla ısı yalıtımı arasına buhar kesici bir tabakanın uygulanması gerekir.

Dünya’da su yalıtımı için en çok bitümlü su yalıtım örtüleri uygulanmaktadır. Bu malzeme zaman içinde geliştirilerek çok daha fonksiyonel hale getirilmiştir. İyi bir su yalıtımı için çatı membran uygulamasının doğru yapılması gerekir. Öncelikle uygulama yapılacak çatı kuru olmalı ve toz, toprak, çamur gibi şeylerden temizlenmelidir. Daha sonra zemine bitüm astar uygulanmalıdır. Bu hem yüzeydeki sorunları ortadan kaldırır hem de membran uygulanırken daha iyi yapışmasını sağlar.

Membran malzemesi açılarak yüzeye serilir ve birleşme yerlerinde paylar bırakılarak üst üste gelmesi sağlanır. Ve sadece bu kısımlardan yapıştırılır. Eğer 2.kat membran uygulaması yapılacaksa 1.katmana tamamen yapıştırılmalı ve birleşme yerleri farklı noktalarda oluşturulmalı ve iki katman da aynı yönde uygulanmalıdır.

EnglishTurkish