İzolasyonda Güven ve Kalite
İzolasyonda Güven ve Kalite

CERA-CEM FLEX – 910

11
Yüksek Performanslı Esnek Seramik, Porselen ve Granit Yapıştırma Harcı

CERA-CEM FLEX - 910

TANIM:
§ Esnek, çimento esaslı, yüksek stabiliteye sahip
kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine
sahip seramik, porselen ve granit yapıştırma
harcıdır.
AVANTAJLARI:
§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
§ Çok esnektir.
§ Uzatılmış çalışma süresine sahiptir.
§ Yukarıdan aşağıya çalışmaya uygundur.
§ Yüksek aderansa sahiptir.
§ İşçilikten tasarruf sağlar.
KULLANIM ALANLARI:
§ Seramik, fayans, cam mozaik, mermer, granit
ve benzeri kaplama malzemelerinin
İç mekan Uygulamaları;
§ Tüm yatay ve düşey yüzeylerde,
§ Banyo, WC, mutfak, ıslak hacimlerde,
§ Duvar ve zemin,
§ Balkon ve teraslarda,
§ Geniş alanlarda.
Dış mekan Uygulamaları;
§ Zemin
§ Duvar
UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;
§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır,
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak
temizlenmelidir.
§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.
§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise
DAYMAN REPAIR PLUS yapısal tamir harcı ve
DAYMAN LATEX C karışımından oluşan harç
ile en az 24 saat önceden düzeltilmelidir.
§ Uygulamadan önce zemin nemlendirilmelidir.
§ Seramik üzeri seramik uygulamasından önce
yüzey mutlaka DAYMAN ST PRIMER ile
astarlanmalıdır.
Karışımın Hazırlanması;
§ 6,25 – 6,75 Lt su temiz bir kaba boşaltılır.
§ Üzerine, 25 kg toz bileşen yavaşça boşaltarak
topak kalmayıncaya kadar 400 devir/dakika
düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
§ Harç olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilir.
§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar
karıştırılır.
Uygulama;
§ CERA-CEM FLEX – 910 uygun çalışma süresi
olan 2 saat süresince kaplanabilecek alana,
uygun dişli taraklı mala ile yüzeye uygulanır.
§ Karolar yapıştırıcı üzerine uygun derz boşluğu
bırakılarak yerleştirilir.
§ Uygulamadan en iyi şekilde sonuç alabilmek
için, lastik çekiç ile karolar iyice yerleştirmeli ve
hava dışarı çıkarılmalıdır.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve
+35 °C arasında olmalıdır.
§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama
yapılmamalıdır.
§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
§ Bu şartlar uygun çalışma süresini kısaltabilir.
§ Çalışma süresinin tayininde ise, uygulanmış
yüzeye parmak ile dokunulur.
§ Şayet bir film oluşmuş ise yapıştırıcı yüzeyden
kazınıp tekrar yapıştırıcı uygulanmalıdır.
§ Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya
kabuklaşmış harç kullanılmamalı, uygun şekilde
bertaraf edilmelidir.
§ Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri
bol su ile yıkanmalıdır.
§ Yapıştırıcı bulaşmış yüzeyler, kuruma
gerçekleşmeden nemli bez ile temizlenmelidir.
§ Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve
yaya trafiğinden korunmalıdır.
ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
§ DAYMAN CERA-CEM FLEX – 910 yaş iken su
ile temizlenebilir.
§ DAYMAN CERA-CEM FLEX – 910 kuruduktan
sonra sadece mekanik yöntemler ile
temizlenebilir.
TÜKETİM:
§ Değişken 3,50 – 5,00 kg/m².
AMBALAJ:
Kraft torba : 25,00 kg
Palet ölçüsü : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 54
RENK:
§ Gri – beyaz
RAF ÖMRÜ:
§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden
itibaren 1 yıldır.
GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi,
koruyucu eldiven, gözlük ve maske
kullanılmalıdır.
§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız,
cilde ve göze temas ettirmeyiniz
§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda
acilen doktora başvurulmalıdır.
§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek
malzemeleri bulundurulmamalı ve
yenmemelidir.
§ Çocukların erişemeyecekleri yerde
depolanmalıdır.
§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar
çerçevesinde yapılmalıdır.
§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.
§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na
(Material Safety Data Sheet) bakınız.
SORUMLULUK SINIRLARI:
§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik
bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde
verilmiştir.
§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti
vermez.
§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak
kullanılmalıdır.
§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu
tutulamaz.
§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin
değiştirebilir.
§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri,
açıklamaları geçersiz kılar.
Ocak 2020
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No:
04.013/4 TS EN 12004 / C2TES1
TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)
Aderans Başlangıç : ≥ 1,0 N/mm²
Suya Daldırıldıktan Sonra : ≥ 1,0 N/mm²
Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra : ≥ 1,0 N/mm²
Donma-Çözünme Çevriminden
Sonra : ≥ 1,0 N/mm²
Sıcaklık Dayanımı : (-40°C) – (+80°C)
Kap ömrü : 1 saat
Çalışma süresi : 30 dakika
Zeminde derz verebilme : 12 saat
Düşeyde derz verebilme süresi : 18 saat
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir.
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü
değerler değişebilir.

EnglishTurkish