İzolasyonda Güven ve Kalite
İzolasyonda Güven ve Kalite

BOND EPO PRO PRO – 857

11
EPOKSİ ESASLI ANKRAJ VE YAPIŞTIRMA ÜRÜNÜ

BOND EPO PRO PRO - 857

TANIM:
Epoksi esaslı, iki bileşenli kimyasal ankraj tamir ve montaj ürünü.

AVANTAJLARI:

 • Ekonomiktir.
 • Tiksotropiktir, sarkma yapmaz.
 • Uygulaması kolay ve hızlıdır.
 • Hızlı sonuç verir.

KULLANIM ALANLARI:

 • Filiz ekimi ve cıvataların sabitlenmesinde,
 • Her türlü metal ve çelik elamanın montajlama ve yapıştırılmasında,
 • Taş yapı elemanlarının yapıştırılması ve sabitlenmesinde,
 • Alüminyum doğrama ve korkulukların sabitlenmesinde,
 • Enjeksiyon öncesi çatlakların sızdırmazlığının sağlanmasında,
 • Diletasyon bantlarının yapıştırılmasında.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

 • Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, sağlam yüzeye uygulama yapılmalıdır.
 • Delik çapı, ankraj yapılacak pim çapından 4 mm daha büyük olmalıdır.
 • Delik derinliği kabaca delik çapının 15 katı olmalıdır.
 • Deliklerde toz, yağ yabancı madde kalmayacak şekilde, fırça veya basınçlı hava ile temizlenmelidir.

Karışımın Hazırlanması;

 • A+B birleştirilerek homojen kıvama gelinceye kadar 400 d/dk. düşük devirli bir karıştırıcı ile birkaç dakika karıştırılarak DAYMAN BOND EPO PRO 857 uygulamaya hazır hale getirilir.
 • Karıştırma kabının kenar ve zemininde kalan ürünlerin karışıma katılması sağlanmalıdır.
 • Hazırlanan karışım boş ve temiz bir kaba aktarılarak tekrar karıştırılmalıdır.
 • Karışımın kap ömrü 25°C’de 30 dakikadır.
 • Daha yüksek sıcaklıklar karışımın kap ömrünü azaltacak, daha düşük sıcaklıklar ise arttıracaktır.

Uygulama;

 • Ankraj
 • Tam karışım sağlandıktan sonra deliğin 2/3 ü doldurulur.
 • Ankrajı yapılacak demir vb. döndürülerek deliğe sokulur.
 • Ürünün kenarlardan taşması gerekmektedir.
 • Taşmamışsa ilave edilerek işlem tekrarlanır.

Yapıştırma

 • Tam karışım sağlandıktan sonra yapıştırılacak yüzeye uygulanarak yapıştırma işlemi yapılır.
 • Tam kürünü alana kadar hareket ettirilmemelidir.
 • Enjeksiyon Öncesi Çatlak Sızdırmazlığı
 • Tam karışım sağlandıktan sonra çatlak yüzey tamamen kapanacak ve maksimum mukavemete ulaşacak şekilde uygulanır.
 • Tam kürünü aldıktan sonra enjeksiyon işlemine geçilir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35 °C arasında olmalıdır.
 • Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
 • Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:

 • DAYMAN BOND EPO PRO – 857 yaş iken solvent ile temizlenebilir.
 • DAYMAN BOND EPO PRO – 857 kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:

 • Yoğunluk 1,70 kg/Lt

AMBALAJ:

 • Ambalaj : 5,00 Kg set
 • Palet ölçüsü : 800 x 120 cm
 • Paletteki adet : 48

RENK:

 • Gri

RAF ÖMRÜ:

 • Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.
 • Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak korunmalıdır.
 • DAYMAN BOND EPO PRO 857 5 °C ile 25° C arasındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:

 • Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.
 • Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
 • Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
 • Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.
 • Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar çerçevesinde yapılmalıdır.
 • Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.
 • Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material Safety Data Sheet) bakınız.

 

TEKNİK ÖZELLİKLER:

(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)
Birim hacim kütlesi : 1,70 kg/lt
Aderans : >4,00 N/mm²
Basınç dayanımı : > 60 N/mm²
Eğilme Dayanımı : > 18 N/mm²
Kap ömrü : 30 dk.
Kürlenme Süresi : 15 saat
Tam kürlenme : 7 gün
Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.

EnglishTurkish