İzolasyonda Güven ve Kalite
İzolasyonda Güven ve Kalite

Baskı Çıtası

11
Yardımcı ve Tamamlayıcı Ürünler

Baskı Çıtası

Perde yalıtımlarında drenaj levhasının ve bitümlü membranların başlangıç ve bitişlerinde, bir perde gibi aşağıya
doğru sabitlenmesini sağlayan alimünyum üründür

EnglishTurkish